Đường dẫn hữu ích đến thông tin về ung thư vú và phụ khoa dành cho quý vị và gia đình

Useful links to information on gynaecological and breast cancer for you and your family

Thông tin về chẩn đoán / điều trị / phục hồi / chăm sóc giảm nhẹ

Information on diagnosis / treatment / recovery / palliative care


Thông tin về chẩn đoán

Information on diagnosis

Ung thư là gì? [Vietnamese Version]
What is cancer? [English Version]

Đối phó với chẩn đoán ung thư [Vietnamese Version]
Coping with a cancer diagnosis [English Version]

Ung Thư Vú [Vietnamese Version]
Breast Cancer [English Version]

Phát hiện sớm ung thư buồng trứng [Vietnamese Version]
Early Detection of Ovarian Cancer [English Version]

Sau khi chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng [Vietnamese Version]
After a Diagnosis of Ovarian Cancer [English Version]

Treating Cancer [Vietnamese Version]

Chăm sóc cho người bị ung thư [Vietnamese Version]
Caring for someone with cancer [English Version]

Dành cho người bị ung thư, gia đình và bạn bè của họ
Những dịch vụ sau đây có thể giúp quý vị  [Vietnamese Version]
The following support services may assist you [English Version]

Các câu hỏi để hỏi bác sĩ [Vietnamese Version]
Questions to ask your doctor [English Version]

Học cách thư giãn khi mắc bệnh ung thư. [Vietnamese Version]
Learning to relax when you have cancer [English Version]


Thông tin về điều trị

Information on treatment

Sau khi phát hiện mắc ung thư nhũ hoa (vú)  [Vietnamese Version]
After a diagnosis of breast cancer  [English Version]

Ăn uống đầy đủ trong thời gian điều trị  [Vietnamese Version]
Eating well during treatment  [English Version]

Đối phó tình trạng kiệt sức khi bị ung thư  [Vietnamese Version]
Coping with cancer fatigue  [English Version]

Những gì quý vị cần biết về chứng phù hạch bạch huyết.  [Vietnamese Version]
Lymphoedema, what you need to know [English Version]

Hiểu biết về chứng phù hạch bạch huyết.  [Vietnamese Version]
Understanding Lymphoedema

Sự hiểu biết Xạ trị  [Vietnamese Version]
Understanding Radiotherapy

Liệu pháp miễn phí và ung thư  [Vietnamese Version]
Complementary Therapies and Cancer  [English Version]

Hiểu biết về hóa trị  [Vietnamese Version]
Understanding chemotherapy  [English Version]


Thông tin về phục hồi

Information on recovery

Sống tốt Sau khi ung thư  [Vietnamese Version]
Living well after cancer  [English Version]


Thông tin về chăm sóc giảm nhẹ

Information on palliative care

Chăm sóc giảm đau là gì?  [Vietnamese Version]
What Is Palliative Care?  [English Version]

Nêu lên những câu hỏi có thể giúp được quý vị: Sự trợ giúp cho những người gặp nhóm chăm sóc giảm đau. [Vietnamese Version]
Asking Questions Can Help: An aid for people seeing the palliative care team  [English Version]

Đau và kềm chế cơn đau.  [Vietnamese Version]
About Pain and Pain Management  [English Version]

Dữ kiện về chất morphine và các thuốc khác có chứa chất thuốc phiện.  [Vietnamese Version]
Facts About Morphine and Other Opioid Medicines  [English Version]

Nói ve Quá trình Sap chet  [Vietnamese Version]
About the Process of Dying  [English Version]

Loại bệnh ung thư không thể chữa được  [Vietnamese Version]
Cancer that cannot be cured  [English Version]

Tôi có thể nói gì? Tôi có thể làm gì?  [Vietnamese Version]
What Can I Say? What Can I Do?  [English Version]

Xin lưu ý: Khi nhấp vào các đường dẫn trên, quý vị sẽ rời trang mạng của Counterpart và Counterpart không chịu trách nhiệm về tính chính xác và cập nhật của thông tin do các trang mạng này cung cấp. Việc đưa các trang này vào không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi tự động chấp thuận.

Please note: By clicking on the links above, you will be leaving the Counterpart website and Counterpart is not responsible for the accuracy or currency of the information provided by those websites. The inclusion of these sites does not automatically constitute endorsement.