Quý vị có đang tìm sự hỗ trợ hay thông tin không?

Tại Counterpart quý vị có thể nói chuyện với một phụ nữ cũng đã bị ung thư. Điều này có thể giúp quý vị có được:

 • một người để nói chuyện, mà người đó hiểu bị ung thư là như thế nào
 • thời gian để nói chuyện về cảm xúc, gia đình, công việc của mình
 • cách tìm thông tin, dịch vụ hay sự hỗ trợ khác có thể giúp quý vị
 • các ý tưởng về cách tự chăm sóc cho bản thân.

Counterpart cũng tổ chức:

 • các buổi thông tin về cách tự chăm sóc cho bản thân khi bị ung thư và sau khi bị ung thư
 • các chương trình tập thể dục ở các địa điểm khác nhau ở Melbourne
 • các chương trình đặc biệt dành cho phụ nữ đang sống với bệnh ung thư mà ung thư đó đã lan đến bộ phận khác của cơ thể.

Counterpart mở cửa vào Thứ hai, Thứ tư và Thứ năm từ 10 giờ sáng – 2 giờ trưa.

Hãy gọi 1300 781 500

Hãy nói chuyện với một phụ nữ đã bị bệnh ung thư. Chúng tôi có thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị.

Interpreter symbol Nếu văn phòng đóng cửa, vui lòng để lại tin nhắn: nếu cần thông dịch viên, hãy cho biết tên, số điện thoại và ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi lại khi văn phòng mở cửa làm việc.

Email [email protected]

Hãy ghé thăm Trung Tâm Hỗ Trợ Counterpart (Counterpart Resource Centre)

Counterpart cũng có một nơi mà quý vị có thể đến để nói chuyện với một phụ nữ đã bị bệnh ung thư và lấy thông tin. Một người bạn hay người thân trong gia đình có thể đi cùng quý vị.

Level 5
Queen Victoria Women’s Centre
210 Lonsdale Street
Melbourne VIC 3000

Mọi dịch vụ của Counterpart đều miễn phí.


Quý vị có từng bị chẩn đoán ung thư vú hay ung thư phụ khoa không? (PDF) (Have you been diagnosed with breast or a gynaecological cancer? – PDF)


Các câu hỏi để hỏi bác sĩ (Questions to ask your doctor – PowerPoint Presentation)


Nguồn thông tin bằng tiếng Việt (Vietnamese Information Resources)


English translation

Are you looking for support or information?

At Counterpart you can speak with a woman who has also had cancer. This can help give you:

 • someone to talk with who understands what it is like to have cancer
 • time to talk about your feelings, your family, your work
 • a way to find information, services or other support that might be useful
 • ideas about how to take care of yourself.

Counterpart also runs:

 • information sessions about how to look after yourself during and after cancer
 • exercise programs in different locations in Melbourne
 • special programs for women who are living with cancer that has spread to another part of the body.

Counterpart is open Monday, Wednesday and Thursday from 10am–2pm.

Call 1300 781 500

Speak with a woman who has had cancer. We can organise an interpreter for you.

Interpreter symbol If we are closed, leave a message: if you need an interpreter, say your name, phone number and the language you speak. We will call back when we are open.

Email [email protected]

Visit the Counterpart Resource Centre:

Counterpart also has a place where you can come and visit to speak with a woman who has had cancer or get information. You can bring a friend or family member with you.

Level 5, Queen Victoria Women’s Centre,
210 Lonsdale Street,
Melbourne VIC 3000

All Counterpart services are free.